Omet navegació

Simples 3

1) \(y=10x+8x \log x\) 2) \(y=2x-\dfrac{-1}{4x}\)
3) \(y=3 \cdot \sin x\) 4) \(y=\dfrac {\sin x}{\cos x}\) ¡Atención!
5) \(y=-4x \cdot \tan x\) 6) \(y= 6x^4-\dfrac{2}{x^6}\)
7) \(y=8\cdot 3^x+x^{-1}\) 8) \(y=\dfrac \pi {\pi + 1}-x\)
9) \(y=5^x \cdot 7^x\) 10) \(y=9x^2+3x-4\)

\(\sin^2 x + \cos^2 x = 1\)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)