Omet navegació

Taula de derivades simples

  • \(a, n \in \mathbb{R}\), és a dir, tant \(a\) com \(n\) són nombres reals.
  • \(e \approx 2.7182818284590452353602874713527 ... \) és el nombre d'Euler. 


\begin{array} {|r|l|} \hline f(x) & f'(x) \\ \hline a & 0 \\ \hline x & 1 \\ \hline ax & a \\ \hline x^n & nx^{n-1} \\ \hline \sqrt x & \displaystyle \frac 1 {2 \sqrt{x}} \\ \hline \sqrt[n]{x}  & \dfrac 1 {n \sqrt[n]{x^{n-1}}}  \\ \hline e^x & e^x \\ \hline a^x & a^x \ln a \\ \hline \ln x & \dfrac 1 x \\ \hline \log_a x & \dfrac 1 {x \ln a} \\ \hline \sin x & \cos x \\ \hline \cos x & -\sin x \\ \hline \tan x & \dfrac 1 {\cos^2 x} \\ \hline \end{array}

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)