Omet navegació

Compostes 2

1) \( y= (3x^2+4x+10)^3 \) 2) \( y= \sin(x^2) \)
3) \( y= 2^{\sqrt x} \) 4) \( y= \dfrac 2 {(x^2+1)^2} \)
5) \( y= \dfrac {x+1}{(x-1)^2} \) 6) \( y= \cos(\ln x) \)
7) \( y= 9(2x+3)^2  \) 8) \( y= 2x \cdot(1-x)^4 \)
9) \( y= \tan(e^x) \) 10) \( y= e^{2x} \cdot x^2 \)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)