Omet navegació

Llicència i descàrrega

Baixa el fitxer origen

Informació general sobre aquest recurs educatiu
Títol Exercicis de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials per a 1r de Batxillerat
Descripció Exercicis de reforç per a Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials i Humanitats
Autor Juan José de Haro
Llicència Creative Commons BY-SA 4.0
DOI 10.5281/zenodo.7027911

Aquest contingut ha estat creat amb eXeLearning, el vostre editor de codi obert i gratuït per crear recursos educatius.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)