Omet navegació

Funcions exponencials

1) \( \displaystyle \lim_{x \to -1} 2^x\)

2) \( \displaystyle \lim_{x \to \infty} 8^x\)

3) \( \displaystyle \lim_{x \to -\infty} 0.4^x\)

4) \( \displaystyle \lim_{x \to -\infty} \left ( \frac 4 5 \right )^x\)

5) \( \displaystyle \lim_{x \to -\infty} \left ( \frac 5 4 \right )^x\)

6) \( \displaystyle \lim_{x \to 2} \left ( \frac 1 4 \right )^x\)

7) \( \displaystyle \lim_{x \to -\infty} 99^x\)

8) \( \displaystyle \lim_{x \to \infty} \left ( \frac {71}{10} \right )^x\)

9) \( \displaystyle \lim_{x \to -\infty} 1.9^x\)

10) \( \displaystyle \lim_{x \to 0} 3.3^x\)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)