Omet navegació

Compostes 1

1) \( y=10^{3x+1} \) 2) \(y= \sqrt{9x^2-1} \)
3) \(y= \ln \sqrt x \) 4) \(y= (3x-5)^6 \)
5) \( y= 6^{3x-5} \) 6) \( y= (3x)^8 \)
7) \( y=\log_3(1-x) \) 8) \( y=e^{-x} \)
9) \( y=e^{2x} \) 10) \( y= \sqrt[3]{3x-2} \)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)