Omet navegació

Taula de derivades compostes

  • \(a, n \in \mathbb{R}\), és a dir, tant \(a\) com \(n\) són nombres reals.
  • \(e \approx 2.7182818284590452353602874713527 ... \) és el nombre d'Euler. 


\begin{array} {|r|l|} \hline \text{Función} & \text{Derivada} \\  \hline f^n & f'nf^{n-1} \\ \hline \sqrt f & \displaystyle \frac {f'} {2 \sqrt{f}} \\ \hline \sqrt[n]{f}  & \dfrac {f'} {n \sqrt[n]{f^{n-1}}}  \\ \hline e^f & f'e^f \\ \hline a^f & f'a^f \ln a \\ \hline \ln f & \dfrac {f'}f \\ \hline \log_a f & \dfrac {f'} {f \ln a} \\ \hline \sin f & f'\cos f \\ \hline \cos f & -f'\sin f \\ \hline \tan f & \dfrac {f'}{ {\cos^2 f}} \\ \hline \end{array}

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)