Omet navegació

Equacions exponencials

Per resoldre una equació exponencial seguim els passos següents:

  1. Fem el logaritme a la base que vagi millor als dos costats de la igualtat.
  2. Expressem la divisió i el producte com a resta i suma de logaritmes.
  3. Si hi ha alguna divisió o producte repetim el pas 2.
  4. Baixem tots els exponents multiplicant els logaritmes.
  5. Si hi ha algun logaritme que doni exacte, es resol.
  6. A partir d'aquest moment es transforma en una equació normal que es resol normalment.

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)