Omet navegació

Miscel·lània 3

1) \( \displaystyle \lim_{x  \to -2} \dfrac{x-2}{x+2}\) 2) \(\displaystyle \lim_{x  \to \infty }x+2\)
3) \(\displaystyle \lim_{x  \to -\infty} \dfrac {-x}{x^3+x^4}\) 4) \(\displaystyle \lim_{x  \to 0} 0.17^{\dfrac 1 {x^2}}\)
5) \(\displaystyle \lim_{x  \to 1} \ln (x+1)\) 6) \(\displaystyle \lim_{x  \to 5} \dfrac {x-6}{(x-5)^2}\)
7) \(\displaystyle \lim_{x  \to -1}\) 8) \(\displaystyle \lim_{x  \to\infty} \dfrac {x^2+x+1}{x^3+x^2}\)
9) \( \displaystyle \lim_{x  \to -\infty} \dfrac{1-x}{2+x}\) 10) \(\displaystyle \lim_{x  \to\infty}e^{\frac{x^2}{3+4x}}\)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)