Omet navegació

Simples 2

1) \(y=x \cdot \sqrt[3] x\) 2) \(y=\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^2}{2}\)
3) \(y=(x+1)\cdot \cos x\) 4) \(y=8x^4+10^x\)
5) \(y=\dfrac 1 {3x-9}\) 6) \(y=\log x-x \ln 10\)
7) \(y=(2x+1)(8x-2)\) 8) \(y=\dfrac{-3x+3}{1-x}\)
9) \(y={4^4}^4+0\) 10) \(y=\dfrac 5 {7x^2}\)

Creat amb eXeLearning (Finestra nova)